Habitatges de protecció oficial

Central de biomassa

Sala polivalent

Escola de Santa Cecilia

El Castellot

Reforma integral d’habitatge

Equipament sociocultural

|